Facebook Facebook

 

Jakie są kryteria rekrutacji w BPP University?

 

 • Studia licencjackie:
  • IELTS 6.5 lub ekwiwalent (matura z języka angielskiego minimum 60% na poziomie rozszerzonym i 80% na poziomie podstawowym).
  • Matura:
   • Banking&Finance i Professional Accounting – minimum 65% z matematyki na poziomie rozszerzonym.
   • inne kierunki - minimum 50% z przedmiotu innego niż język obcy na poziomie rozszerzonym.
 • Studia magisterskie:
  • IELTS – 6.5 lub ekwiwalent.
  • Dyplom studiów licencjackich lub międzynarodowa kwalifikacja zawodow.

W przypadku niższego wyniku matury lub IELTS od wymaganego, warunkiem rozpoczęcia studiów jest udział w wakacyjnym kursie języka angielskiego Pre-Sessional English Language & Communication Skills Course.

 

Decyzja o przyjęciu na uczelnię podejmowana jest na podstawie złożonych dokumentów.

Wstępnej weryfikacji dokumentów oraz oceny szans przyjęcia na studia dokonuje przedstawiciel BPP University w Polsce

 

Jakie dokumenty wymagane są podczas rekrutacji?

 

 • Personal Statement
 • List referencyjny od nauczyciela
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Świadectwo maturalne lub w przypadku jego braku informacja o przewidywanych ocenach z matury
 • Formularz zgłoszeniowy (w przypadku zgłoszenia bezpośredniego)

Dokumenty w języku polskim powinny być przetłumaczone na język angielski. Bezpłatną autoryzację tłumaczenia można uzyskać u biurze przedstawicielstwa BPP University w Warszawie. W przypadku braku autoryzacji wymagane jest tłumaczenie przysięgłe.

 

Jak i kiedy aplikować?

 

 • Na studia licencjackie
  • Do 15 stycznia br. - za pośrednictwem systemu UCAS
  • Po 15 stycznia br – bezpośrednio w przedstawicielstwie BPP University w Polsce.
   Formularz należy złożyć osobiście w biurze BPP w Warszawie, pocztą lub przesłać mailem wraz ze skanami dokumentów na adres studia@bppuniversity.pl.
 • Na studia magisterskie – bezpośrednio w BPP University w Polsce

 

Do kiedy mogę aplikować na semestr wrzesień 2015?

 

Zgłoszenia przyjmujemy od września 2014 do 3 lipca 2015. Po tym terminie aplikacje będą przyjmowane tylko w miarę dostępności miejsc na poszczególnych kierunkach.

Rekomendujemy, aby dokumenty aplikacyjne składać jak najwcześniej, co umożliwia większy wybór kierunków i niekórych przypadkach podnosi szanse przyjęcia na studia. 

 

Gdzie uzyskać więcej informacji?

 

Zastanawiasz się, jakie masz szanse przyjęcia na wybrany kierunek? Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu dokumentów lub porady, jak przygotować Personal Statement i Referencje? Skontaktuj się z przedstawicielem BPP University w Warszawie.

 

Przydatne dokumenty